VÅRA PRODUKTER

Skalväggar

Skalväggar består av två betongskivor, mellan vilka betong gjuts i på byggplatsen. Skivorna förbinds med armeringsstegar, som dimensioneras för formtryck och kraftöverföring mellan skivorna och platsgjutningen. Med skalväggar är det därigenom enkelt att ta hand om laster samtidigt som elementteknikens precision avseende finish nyttjas då man får två synliga formsidor. Väggarna utnyttjas för byggnadens stabilitet och kan användas både som skivor och flaggor. Platsgjutningen görs vanligen med samma betongkvalitet som används i fabrik (C30/37).

Plattbärlag

Plattbärlag är en förtillverkad kvarsittande betongform som levereras färdiga till bygget där de lyfts på plats och därefter gjuts på med färsk betong. Användning av plattbärlag är en enkel och väl utvecklad metod att bygga platsgjutet. Med metoden utnyttjas ny modern teknologi för att skapa ett resurssnålt och effektivt byggande.
Tillverkningen av plattbärlaget sker inomhus i en industriell kvalitetsstyrd process. I plattbärlaget är underkantsarmeringen ingjuten och genomföringar gjorda enligt konstruktörens ritning. Elementens undersida gjuts mot en slät form så att man får en fin praktiskt taget porfri yta som inte kräver efterarbeten. Översidan, som ska gjutas på med betong på bygget, är räfflat för att skapa god vidhäftning mot pågjutningen.
Plattbärlagen finns ofta i standardbredder men konstrueras och anpassas efter respektive objekts unika förutsättningar.

Fabriksbetong

Vi har  en egen betongstation med en väldigt hög kapacitet att leverera fabriksbetong . Med egen betongpump(42m) och betongbilar har vi alla möjligheter att leverera i tid.

Balkonger

Isolerade väggar

Massiva väggar

1
16
24

Låt oss hjälpa dig!

Vi arbetar med våra kunder för att erbjuda de möjligheter som gör att byggföretagen kan uppnå en hållbar fördel. Har du några frågor eller vill du veta mer om oss?